top of page
Jonge ondernemers

Vitaliteit en Leiderschap
in 
Inclusieve Organisaties

Wist je dat...

85% van de werknemers niet betrokken is bij het werk

73% zou overwegen om te vertrekken als de juiste gelegenheid zich voordeed

71% van de werknemers niet tevreden is met hun carrièremogelijkheden

1 op de 3 werknemer zich gewoon verveelt

En wist je ook dat...

Vitale medewerkers een hogere arbeidsflexibiliteit en werkplezier hebben

Vitale medewerkers de resultaten van je organisatie een BOOST geven

En wist je verder dat...

Diversiteit 5 belangrijke voordelen brengt voor je organisatie:

het zorgt voor vernieuwing en creativiteit
het levert concurrentievoordeel op
het trekt millennials aan
het heeft een positief effect op jouw employer brand
het maakt je organisatie productiever

Onder diversiteit verstaan we de aspecten waarop mensen van elkaar verschillen.

Het kennisplatform Diversiteit in Bedrijf noemt kenmerken zoals arbeidsvermogen, leeftijd, culturele, etnische en religieuze achtergrond, gender (man/vrouw) en LHBTI (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie). Deze verschillen hebben invloed op hoe mensen hun werk doen. Wanneer je als werkgever rekening met die verschillen houdt, zorg je ervoor dat mensen zich optimaal kunnen ontplooien en inzetten.

Een inclusieve arbeidsorganisatie is een organisatie die optimaal gebruik maakt van de diversiteit van talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. Het is een organisatie waarin iedereen in staat wordt gesteld om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. 

Vergadering

Ik ontwikkel jou en jouw medewerkers

Met een gestructureerde aanpak verzorg ik meetbare ontwikkelprogramma's

op mijn specialismes Vitaliteit, Diversiteit en Inclusie.

Met de focus op blijvende gedragsverandering voor leidinggevenden en medewerkers.  

Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is dat ik jou en mensen uit de organisatie betrek en ze zelf door ervaring en beleving, het proces laat verbeteren. Je organisatie veranderd in kleine stapjes, steeds een beetje beter, onder mijn begeleiding. De focus ligt op leren veranderen van de mensen, het gedrag, de kennis, kunde, attitude én natuurlijk het proces. Het zijn trajecten die meer tijd vragen, maar een (veel) hoger rendement hebben. Dit rendement kunnen we meten. En met deze aanpak kun je daadwerkelijk de cultuur en resultaten veranderen van jouw organisatie. 

Vanuit mijn jarenlange ervaring als leidinggevende in het hoger management en als strategisch adviseur kan ik goed aansluiten bij uitdagingen waar directies en management voor staan. Ik sta naast het management en tegelijkertijd beweeg ik vrij tussen de verschillende niveaus in de organisatie. Als onderdeel van een ontwikkelprogramma geef ik advies, groepstrainingen en coaching. 

  • Vitaal aan het werk 

Vitale medewerkers zijn energiek, fysiek fit, sociaal vaardig en mentaal weerbaar. Ze voelen zich lekker in hun vel en gemotiveerd. Vitale medeweerkers zijn productiever, meer betrokken en zorgen voor een beter imago van hun organisatie op de (arbeids)markt. Hierdoor zullen de verzuimkosten, conflicten, ziekte en verloop lager liggen. Met workshops en begeleiding op maat leer ik jouw medewerkers hoe ze hun vitaliteit kunnen verhogen door te werken aan hun fysieke, mentale en sociale gezondheid. 

  • Executive Coaching & Business Coaching

Met Executive Coaching begeleid ik op ontwikkeling en groei van krachtig leiderschap! Het richt zich op de effectiviteit van de te maken beslissingen en keuzes. Business coaching is met name gericht op het realiseren van doelstellingen door middel van strategische planning. Beide zijn van cruciaal belang bij het laten groeien van je organisatie. Het is bedoelt voor ervaren en startende leiders aan de top, die veelal op solistische posities grote verantwoordelijkheid te dragen hebben en op zoek zijn naar een sparringpartner. Uitdagingen waar executives mee worstelen, betreffen de richting van de organisatie die ze aansturen, problemen met medewerkers, managers of toezichthouders, omgaan met stress, de balans tussen werk en privé; de energiebalans, verlies van grip op eigen situatie of verminderde effectiviteit. De looptijd van een  coachingtraject kan variëren van zes maanden tot 2 jaar.

 

  • Bewustwording van de Eigen Diversiteit  

Het erkennen van de verschillen tussen personen als kracht zorgt in organisaties voor meer acceptatie, onderlinge verbinding en vergroot de samenwerking. In een dagdeel kan ik verschillende programma's aanbieden waarin deelnemers, collega's, teamgenoten, ontdekken uit welke lagen ze zijn opgebouwd tot de persoon die ze nu zijn. Sociale afkomst, gender, seksualiteit, taalvaardigheid zijn thema's die langskomen.

De Kracht van het Verschil van Bureau Vie'

In deze workshop onderzoek je en wordt je bewust van jouw identiteiten, uit welke lagen jouw persoonlijkheid is opgebouwd tot de unieke persoon die je nu bent.

The Privilege Walk

Een eenvoudige en krachtige workshop om ingewikkelde thema's van privileges en marginalisaties op een minder confronterende en meer reflectieve manier met elkaar te bespreken.

  • Communicatie en (Inclusief) Samenwerken 

Social Mindfulness MBOE is een evidence-based trainingsprogramma waarin teams en groepen mensen over zichzelf en elkaar leren, waardoor het welzijn, de communicatie, relaties en uiteindelijk de resultaten op het werk, sterk worden verbeterd. Het trainingsprogramma bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 60-90 minuten. Als Certified Practitioner van het MBOE trainingsprogramma geef ik deze training.

  • Begeleide Intervisie 

Intervisie is een georganiseerd gesprek van 60-90 minuten tussen medewerkers of vakgenoten. Er kan een casus worden ingebracht die de inbrenger wil onderzoeken. Het doel van de bijeenkomst is om (in-)zicht te krijgen hoe in deze casus te handelen. Hierdoor wordt de deskundigheid van de betrokkenen vergroot door het delen van expertise en de kwaliteit van het werk verbetert. Ik begeleid medewerkers met het creëren van een safe space om te reflecteren met collega's en het leren van een intervisie methode. Na verloop van tijd zijn ze in staat dit zelf te organiseren en te faciliteren. Begeleide Intervisie is een uitstekende manier om het geleerde vanuit een trainingsprogramma te borgen in de organisatie. 

Heb je vragen? Stel ze gerust, neem dan contact met me op.

Tevreden klanten

Tevreden klanten

KMPG International.jpg
bottom of page