top of page
Jonge ondernemers

Vitaliteit en Diversiteit
in 
Inclusieve Organisaties

Wist je dat...

85% van de werknemers niet betrokken is bij het werk

73% zou overwegen om te vertrekken als de juiste gelegenheid zich voordeed

71% van de werknemers niet tevreden is met hun carrièremogelijkheden

1 op de 3 werknemer zich gewoon verveelt

En wist je ook dat...

Vitale medewerkers een hogere arbeidsflexibiliteit en werkplezier hebben

Vitale medewerkers de resultaten van je organisatie een BOOST geven

En wist je verder dat...

Diversiteit 5 belangrijke voordelen brengt voor je organisatie:

het zorgt voor vernieuwing en creativiteit
het levert concurrentievoordeel op
het trekt millennials aan
het heeft een positief effect op jouw employer brand
het maakt je organisatie productiever

Onder diversiteit verstaan we de aspecten waarop mensen van elkaar verschillen.

Het kennisplatform Diversiteit in Bedrijf noemt kenmerken zoals arbeidsvermogen, leeftijd, culturele, etnische en religieuze achtergrond, gender (man/vrouw) en LHBTI (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie). Deze verschillen hebben invloed op hoe mensen hun werk doen. Wanneer je als werkgever rekening met die verschillen houdt, zorg je ervoor dat mensen zich optimaal kunnen ontplooien en inzetten.

Een inclusieve arbeidsorganisatie is een organisatie die optimaal gebruik maakt van de diversiteit van talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. Het is een organisatie waarin iedereen in staat wordt gesteld om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. 

Vergadering

Ik B.0.O.S.T jouw organisatie
in partnerschap met 

Met een gestructureerde aanpak verzorgen we meetbare ontwikkelprogramma's op mijn specialismes Vitaliteit, Diversiteit en Inclusie, met de focus op blijvende gedragsverandering. Die aanpak heet BOOST.

Bepalen

We starten met het bepalen van de ambitie. Het doel van deze eerste stap is de aanleiding en doelstellingen van het ontwikkelprogramma scherp te krijgen. We vertalen doelstellingen naar gewenst gedrag en het daarbij behorende competentieprofiel.

0-meting

Iedere deelnemer krijgt een competentiescan. Hiermee brengen we in kaart in hoeverre zij passen bij het gewenste profiel, welke gedragsverandering noodzakelijk is en hoe dat het best kan worden vormgegeven.

Ontwikkelen

Wij stellen een ontwikkelprogramma samen dat kan bestaan uit een mix van
workshops en trainingen. 

Sturen

Gedragsverandering kan alleen borgen als het management dit actief blijft monitoren. We geven management inzicht in de voortgang en de effecten van de training en/of coaching op performance.

Testen

Zowel het management als de deelnemers krijgen een eigen digitale omgeving. Daarmee kunnen zij ook na de trainingen blijven werken aan hun competenties. Voor management wordt het gemakkelijker om te coachen. Deelnemers krijgen adviezen hoe zij nog meer uit zichzelf kunnen halen.

Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is dat we door mensen uit de organisatie goed te betrekken en ze zelf door ervaring en beleving, het proces te laten verbeteren. Je organisatie veranderd in kleine stapjes, steeds een beetje beter, onder mijn begeleiding. De focus ligt in dit geval op leren veranderen van de mensen, het gedrag, de kennis, kunde, attitude én natuurlijk het proces. Het zijn trajecten die meer tijd vragen, maar een (veel) hoger rendement hebben. Dit rendement kunnen we meten met onze BOOST methode. Met deze aanpak kun je daadwerkelijk de cultuur veranderen van een organisatie. 

Vanuit mijn jarenlange ervaring als leidinggevende in het hoger management en als strategisch adviseur kan ik me goed inleven in uitdagingen waar directies en management voor staan. Met ieder onderdeel in de BOOST aanpak sta ik naast het management en tegelijkertijd beweeg ik vrij tussen de verschillende niveaus in de organisatie. 

Als onderdeel van een ontwikkelprogramma geef ik ook zelf workshops, trainingen en coaching op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid maar ook 

De workshop 'De Kracht van het Verschil van Bureau Vie'. Je onderzoekt en wordt je bewust van jouw identiteiten, uit welke lagen jouw persoonlijkheid is opgebouwd tot de unieke persoon die je nu bent. Het erkennen van de verschillen tussen personen als kracht, zorgt voor meer verbinding onderling en een betere aansluiting in communicatie in teams. 

Een evidence-based team trainingsprogramma Mindfulness-Based Organizational Education (MBOE) ook wel Social Mindfulness genoemd. Een training waarin teams en groepen mensen over zichzelf en elkaar leren, waardoor het welzijn, de communicatie en relaties op het werk worden verbeterd. 

Wil je meer weten over de BOOST aanpak en wat we te bieden hebben? Check de webpagina van Steyn&Allberg

Als je vragen hebt stel ze gerust, neem daarvoor contact met me op. 

Tevreden klanten

Tevreden klanten

KMPG International.jpg
bottom of page