top of page

Basistraining 

Mindfulness MBSR&MBCT

De Mindfulness Based Stressreduction (MBSR) & Cognitive Therapy (MBCT) ook wel Mindfulnesstraining genoemd, is een trainingsprogramma waarin je op verschillende manieren leert om je meer bewust te worden van het nu-moment. Je leert basisvaardigheden in opmerkzaam te zijn en het omarmen van de uitdagingen van je eigen leven, zonder oordeel en met compassie voor jezelf. Het gaat niet alleen om stress, maar om het leven. Onderzoek toont aan dat deelnemers milder worden voor zichzelf en voor anderen. Door op andere manieren om te gaan met crisissen en andere levenskeuzes te maken. Vandaar ook de toepassingen bij burn-out en depressie.

 

Hoe is de mindfulnesstraining opgebouwd?   

De training bestaat uit 8 wekelijkse sessies, waarbij we oefenen met verschillende mindfulness meditaties en we doen oefeningen die inzicht geven in de werking van je geest, emoties en stress. Deze bespreken we na, waarbij we ingaan op hoe je deze inzichten kunt toepassen in je dagelijkse leven. Je krijgt een werkboek met een samenvatting van iedere sessie, de theorie en oefenopdrachten. Met audio's van geleide meditaties kun je thuis oefenen. Onderdeel van de training is een stiltedag, tijdens deze dag oefen je met alle meditaties die je gedurende de training hebt geleerd. 

Wat zijn de effecten van een mindfulnesstraining?

Na afloop van de mindfulnesstraining ben je voldoende toegerust om aandachtig te zijn. Je hebt meer focus; bent beter in staat triggers te herkennen en daar mee om te gaan op een manier die goed is voor jou; het lukt je  Er zijn al vele wetenschappelijke studies gedaan over de effecten van de training en hieruit blijkt dat, voor deelnemers die bekend zijn met drie of meer depressieve episodes, de kans op terugval binnen een jaar met vijftig procent verminderd!

De belangrijkste uitkomsten van onderzoek op een rij: 

 • Meer focus 

 • Afname van lichamelijke en psychologische klachten

 • Beter in staat triggers te herkennen en daar mee om te gaan

 • Beter met stress en onrust omgaan

 • Beter kunnen ontspannen

 • Het immuunsysteem versterkt

 • Kwaliteit van leven verbetert

 • Emoties zijn meer in evenwicht

 • Positieve veranderingen in aandachtsspanne, denken en hersenfuncties

 • Effectiever communiceren waardoor interacties tussen jezelf en anderen fijner verlopen.

Is de training ook voor mij? 

De training is heel laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk als je wilt leren je veerkracht te vergroten en meer balans in je leven te hebben. ​Het vraagt wel commitment om te oefenen. Pianospelen leer je niet in acht weken zo ook een leven in balans niet. Dit vergt oefening en bewust keuzes maken vanuit rust.
 

Wat zijn de kosten en hoe kan ik deelnemen? 

De kosten zijn €340 online en €375 op locatie*

Startdata en locatie per groepsactiviteit vind je bij de Agenda.

Je kunt de training ook individueel volgen, we kijken dan samen naar een passende startdatum.

De kosten zijn dan €680 online en €750 op locatie

Je krijgt hiervoor de 8 wekelijkse sessies van 2,5 uur, een meditatie stiltedag, een werkboek en audios om mee te oefenen.

NB.

Mijn diensten zijn vrijgesteld van BTW.

Om begeleiding voor iedereen mogelijk te maken is het mogelijk tegen gereduceerd tarief of op basis van een donatie (dana) begeleid te worden. Per groepstraining is er 1 plek voor iemand om kosteloos mee te doen. 

Zorgverzekeraars vergoeden de trainingen vanuit de aanvullende verzekering. Check daarvoor Zorgwijzer/Mindfulness

Om je aan te melden, voor meer informatie of als je wilt overleggen wat in jouw situatie het beste past,

neem dan contact met me op.  

Basistraining

 

Mind Your Diversity  

Mindfulness MBSR&MBCT for healing and connection  

Een cultuursensitieve stressreductietraining met speciale aandacht voor de ervaringen van personen uit minderheidsgroepen die te maken hebben met dicriminatie, uitsluiting en racisme en de negatieve gevolgen daarvan op hun welzijn en gezondheid. Bijvoorbeeld personen met diverse huidskleur, met een (on)zichtbare beperking, culturele- en genderdiversiteit. 

Waarom Mind Your Diversity?
U
it diverse en recente onderzoeken in landen als VS en Australie maar ook in het Nederlandse taalgebied is gebleken dat het systematisch ervaren van uitsluiting en discriminatie een grote aanslag doet op de gezondheid van mensen. Depressie, hart- en vaatziekten en psychiatrische ziekten onder etnische minderheidsgroepen is een bekend verschijnsel. In haar boek 'Racisme. Over wonden en veerkracht' stelt Naima Charkaoui dat racisme diepe wonden slaat die amper worden verzorgd. Die wonden variëren van slapeloosheid, depressieve gevoelens en chronische stress tot fysieke problemen en zelfs regelrechte trauma's. 


MBSR&MBCT zijn wetenschappelijk onderbouwde methodes die mensen leert omgaan met stress, burn-out en terugkerende depressie. Als ontwikkelaar van dit programma ben ik van mening dat ook personen uit minderheidsgroepen zouden kunnen profiteren van dit programma door te leren hoe om te gaan met stress ten gevolge van discriminatie, uitsluiting en racisme. Door het toepassen van mindfulness kunnen zij meer veerkracht en balans ervaren om zich staande te houden en hun weg te vinden in een overwegend witte samenleving.

Wat is er anders?
Mind Your Diversity is gebaseerd op de reguliere MBSR&MBCT. De opbouw van het 8-weekse programma is hetzelfde. 
Toch zijn er duidelijke verschillen. 
Er wordt uitdrukkelijk vanuit gegaan dat er voor veel personen uit minderheidsgroepen conflicten en verdeeldheid vaak – bewust of onbewust - onderdeel zijn van de dagelijkse realiteit. Bijvoorbeeld zwarte personen hebben nogal eens te maken met allerlei vormen van microagressie, dat wil zeggen uitspraken of handelingen die hen op subtiele wijze beledigen. Denk bijvoorbeeld aan uitspraken als: “Ik zie geen kleur, hoor!” Goed bedoelt wellicht, maar pijnlijk omdat je met een dergelijke opmerking een wezenlijk en duidelijk zichtbaar kenmerk van een persoon negeert. 

De oefeningen in Mind Your Diversity zijn, zoals alle mindfulnessoefeningen, erop gericht aandacht te schenken aan onze gedachten, gevoelens en fysieke sensaties op een open, niet-oordelende manier. Dus ook aandacht voor gedachten, gevoelens en fysieke sensaties die je kunt ervaren als je met microagressie en de gevolgen ervan te maken hebt. De oefeningen zijn tevens gericht op het op een vriendelijke en zorgzame manier omgaan met de pijn en verwarring die kan ontstaan als je jezelf afsluit of uitsluit vanwege je anders zijn en/of als anderen dat doen.

Wat zijn de effecten en wat hoop ik te bereiken met Mind Your Diversity? 

Over het algemeen zijn de effecten zijn hetzelfde als bij de reguliere mindfulnesstraining wat betreft mentale balans. 

Specifiek komt hier nog bij erkenning en heling voor de gevolgen van discriminatie, uitsluiting en/of racisme.  En het verhogen van verbondenheid en het besef van ‘common humanity’ voor allen in een multidiverse samenleving. 

Is de training ook voor mij?  

Deze training zich specifiek richt op personen die behoren tot een minderheidsgroep. In de praktijk van de reguliere mindfulnesstrainingen blijkt dat stress ten gevolge van ervaren discriminatie, uitsluiting en racisme niet wordt herkend en/of erkend. Over het algemeen zullen zij deze ervaringen namelijk niet gemakkelijk bespreken in de  training. Behoor jij tot deze groep, voel je dan van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Wat zijn de kosten en hoe kan ik deelnemen?

De kosten zijn €340 online en €375 op locatie*

Startdata en locatie per groepsactiviteit vind je bij de Agenda.

Je kunt de training ook individueel volgen, we kijken dan samen naar een passende startdatum.

De kosten zijn dan €680 online en €750 op locatie

Je krijgt hiervoor de 8 wekelijkse sessies van 2,5 uur, een meditatie stiltedag, een werkboek en audios om mee te oefenen.

NB.

Mijn diensten zijn vrijgesteld van BTW.

Om begeleiding voor iedereen mogelijk te maken is het mogelijk tegen gereduceerd tarief of op basis van een donatie (dana) begeleid te worden. Per groepstraining is er 1 plek voor iemand om kosteloos mee te doen. 

Zorgverzekeraars vergoeden de trainingen vanuit de aanvullende verzekering. Check daarvoor Zorgwijzer/Mindfulness

Om je aan te melden, voor meer informatie of als je wilt overleggen wat in jouw situatie het beste past,

neem dan contact met me op.  

 

Vervolgtraining

ACT  - Leven naar je waarden

 

Na de 8 weekse mindfulness basistraining kun je verdiepen met Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Waar je met de mindfulnesstraining basisvaardigheden hebt geleerd je opmerkzaamheid in het nu-moment te vergroten, ga je met ACT een stap verder. We gaan onderzoeken wat belangrijke kernwaarden voor je zijn op basis waarvan je keuzes maakt. Je leert op basis van je Waarden (= weten wat belangrijk voor je is), Toegewijd te handelen (= doen wat nodig is)Vanuit ZIJN (mindfulness) naar DOEN (ACT=Actie!) met compassie voor jezelf. 

Hoe is de ACT training opgebouwd? 

De training bestaat uit 4 tweewekelijkse sessies, waarbij we oefenen met de zuilen van de ACT hexaflex. Deze bestaat uit zes thema's: Hier-en-Nu, Zelf als Context, Acceptatie, Defusie, Waarden, Toegewijde Actie. 

Je krijgt een werkboek met oefeningen voor thuis, die we tijdens de sessies nabespreken.

Wat zijn de effecten van een ACT training?

Je vergroot je Psychologische Flexibiliteit, je vermogen om volledig bewust te zijn, om je open te stellen voor de ervaring en je bij je actie te laten leiden door je waarden.

Hoe groter je psychologische flexibiliteit – hoe groter je kwaliteit van leven.

Je bent instaat veel effectiever op de onvermijdelijke problemen en uitdagingen van het leven te reageren. Als je het leven volledig aangaat en je door je waarden laat leiden, ontwikkel je verder ook nog een diep gevoel van betekenis, zingeving en vitaliteit.

Is de training ook voor mij? 

Net als de mindfulness basistraining is ook de ACT training heel laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.

Wat je nodig hebt is bereidheid om keuzes te maken die belangrijk voor je zijn. Dat vraagt om wilskracht en compassie voor jezelf. Na afloop van de ACT training ben je voldoende toegerust om crisis in je leven met flexibiliteit aan te gaan. Je bent beter in staat realistische doelen te stellen en te doen wat nodig is. Je bent assertiver en je blijft staan in moeilijke communicatie. Je bent ook liever voor jezelf en daarmee ook compassievoller naar anderen toe. 

Wat zijn de kosten en hoe kan ik deelnemen?

De kosten zijn €340 online en €375 op locatie*

Startdata en locatie per groepsactiviteit vind je bij de Agenda.

Je kunt de training ook individueel volgen, we kijken dan samen naar een passende startdatum.

De kosten zijn dan €680 online en €750 op locatie

Je krijgt hiervoor de 4 tweewekelijkse sessies van 2,5 uur, een werkboek en audios om mee te oefenen.

NB.

Mijn diensten zijn vrijgesteld van BTW.

Om begeleiding voor iedereen mogelijk te maken is het mogelijk tegen gereduceerd tarief of op basis van een donatie (dana) begeleid te worden. Per groepstraining is er 1 plek voor iemand om kosteloos mee te doen. 

Zorgverzekeraars vergoeden de trainingen vanuit de aanvullende verzekering. Check daarvoor Zorgwijzer/Mindfulness. 

Om je aan te melden, voor meer informatie of als je wilt overleggen wat in jouw situatie het beste past,

neem dan contact met me op.  

Ademtraining - Yoga Breathing

Yoga Breathing is een veilige en natuurlijke manier om snel je autonome zenuwsysteem te beïnvloeden. De meesten van ons zitten vast op de automatische piloot en we worden rondgeslingerd door onze omgeving waardoor we ons niet in verbinding voelen, maar moe, onevenwichtig en gefrustreerd. Yoga Breathing biedt veel van dezelfde voordelen als meditatie, maar het is gemakkelijker te leren, kan overal worden geoefend en de resultaten zijn zeer voorspelbaar. 

Hoe is de Ademtraining opgebouwd?

In wekelijkse lessen van 30 minuten leer je verschillende adem oefeningen. Deze ga je dagelijks beoefenen, in totaal ongeveer 15 minuten per dag. 

 • Coffee Breathing - 

       om wakker te worden, je voor te bereiden op een activiteit, en op natuurlijke wijze energie op te doen;

 • Water Breathing

       om je zenuwen in balans te brengen, en op elk moment van de dag je gemoedstoestand te stabiliseren;

 • Whiskey Breathing - 

       om angst en je stressniveau omlaag te brengen en om beter te slapen.

 

Wat zijn de effecten van de Ademtraining? 

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de training aanzienlijke voordelen heeft voor mensen met luchtwegaandoeningen zoals chronische obstructieve longziekte (COPD) en astma. Deelnemers ervaren verlichting van de symptomen en de impact van deze ziektes door een verbeterde bloedsomloop en ademhalingssysteem. Over het algemeen kan worden gezegd: Yoga Breathing 

 • Verlicht stress

 • Verminderd angst 

 • Verbetert mentale focus

 • Boost de spijsvertering

 • Verbetert de slaap 

 • Brengt je energie in balans 

Yoga Breathing wordt al duizenden jaren beoefend, maar de praktische benadering in 4 weken richt zich op moderne wetenschap en resultaten. Je hebt geen ervaring nodig, de training is voor iedereen toegankelijk.

Wat zijn de kosten en hoe kan ik deelnemen?

Kosten per les €38. Ik geef de training online. 


4 lessen   (1 maand)     bespaar 20% €120    
8 lessen   (2 maanden) bespaar 25% €228    
12 lessen (3 maanden) bespaar 30% €320

Je kunt de Adem training individueel volgen, we kijken dan samen naar een passende startdatum.

De startdatum en locatie van de volgende groepstraining vind je bij de Agenda.

Om je aan te melden, voor meer informatie of als je wilt overleggen wat in jouw situatie het beste past,

neem dan contact met me op.

 

Meditatie Stiltedagen

 

Naast besloten meditatie stiltedagen als onderdeel van de mindfulness training, organiseer ik meerdere keren per jaar, ook stiltedagen met open inschrijving. Deze meditatie stiltedagen zijn voor kleine groepen van minimaal 3 en maximaal 10 deelnemers. ​

Het is ook mogelijk om als bestaande groep (vrienden, familie, collega's) een stiltedag aan te vragen. Veel mensen ervaren in deze stilte een verdieping van hun relatie met elkaar. Informeer gerust naar de mogelijkheden!

 

Hoe is de Meditatie Stiltedag opgebouwd?

Tijdens de dag doen we diverse adem-, aandacht- en lichaamsoefeningen. We spreken alleen met elkaar (op fluistertoon) als het echt nodig is. Ook de lunch eten we in stilte om ook tijdens de pauzes de aandacht in het moment vast te houden.

De meditatie stiltedagen zijn op een zondag van 10.30-16.00 uur.

Vanaf 10.00 uur ben je welkom voor koffie of thee.

Programma:

10.30 uur Welkom en start

10.45-12.45 uur Meditatie blok 1

12.45-13.30 uur Lunchpauze in stilte

13.30-15.30 uur Meditatie blok 2

15.30-16.00 uur Q&A en afsluiting

Wat zijn de effecten van een Meditatie Stiltedag?

Een meditatie stiltedag tilt je uit de hectiek van je dagelijks leven. Je krijgt nog meer de gelegenheid om naar binnen te gaan en stil te staan bij wat er allemaal in je leeft. Wat denk en voel je allemaal? Wat gebeurt er als je helemaal stil wordt? Hoe ervaar je het als er een dag helemaal niets van je verwacht wordt, je helemaal niets moet en nergens mee bezig hoeft te zijn? Door stil te worden, creëer je meer rust en ruimte in je hoofd, hart en lichaam, met compassie voor jezelf en daarmee ook voor anderen. 

Is een Meditatie Stiltedag ook voor mij? 

Een meditatie stiltedag is geschikt voor iedereen, ervaren en onervaren mindfulness meditatie beoefenaars. Ook als je vanuit een andere traditie meditatie ervaring hebt, ben je van harte welkom.

​Wat zijn de kosten en hoe kan ik deelnemen?​

De kosten zijn €55,- inclusief koffie/thee en lichte versnaperingen.

 

Je ontvangt 10% korting als je eerder een activiteit bij mij hebt gevolgd. Het kost dan €49,50

 

Startdata en Locatie van de volgende groepsactiviteiten vind je bij de Agenda.

Om je aan te melden, voor meer informatie of als je wilt overleggen wat in jouw situatie het beste past,

neem dan contact met me op.

bottom of page