top of page

Tarief en Vergoeding

Het kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend. 

Tarief

Exclusief BTW

 

Individuele Coaching ACT

 • €115 per uur. (incl BTW als je het zelf betaald) 

 • Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek kan er een inschatting worden gemaakt worden hoeveel sessies je nodig hebt. Op basis daarvan wordt een offerte uitgebracht en kan er een totaalfactuur gemaakt worden. Een deelfactuur tussentijds of factureren achteraf is mogelijk. 

 

Training MBSR & MBCT (online) 

8 wekelijkse sessies van 2,5 uur, een stiltedag en een werkboek.

 • Basis €295 per persoon. (incl. BTW als je het zelf betaald)Ervaring leert dat deelnemen aan een groep meerwaarde heeft omdat je ook leert van de ervaringen van anderen. 

 • Individueel €645. (incl. BTW als je het zelf betaald). Dit is een 1-op-1 maatwerktraining waarbij je gedurende de 8 weken alle ruimte hebt om persoonlijke thema's aan bod te laten komen en daar dieper op in te gaan. 

Mindful@Work 

 • €550 (ex. BTW) voor een workshop van 2 uur. 

 • Voor een in-company groepstraining is het tarief afhankelijk van het aanbod op maat. 

Vergoeding

Je kunt op verscheidene manieren de kosten voor individuele coaching en de training MBSR & MBCT (gedeeltelijk) vergoed krijgen. 

 

 • Via de belasting

Voor zelfstandige ondernemers, als je zzp-er bent of een bedrijf hebt, zijn de kosten aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Vanaf 1 januari 2022 zijn scholingskosten voor particulieren niet meer aftrekbaar.

 • Via de ziektekosten

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor niet altijd (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekerings-maatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching en deze vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten. Je kunt de mogelijkheid voor vergoeding van coaching nagaan bij je ziektekostenverzekeraar.

Voor de vergoeding van de training MBSR & MBCT, check via https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mindfulness  

 • Via je werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

 • Via een PGB

Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten via het PGB vergoed krijgen. Voor meer informatie en de voorwaarden voor een PGB kun je terecht op de site van de belangenvereniging Per Saldo PGB https://www.pgb.nl/

 • Via de Arbo-dienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

 • Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiele middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject of training geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV (hier klikken)

Heb je een kleine beurs en kom je voor geen enkele vergoeding in aanmerking, dan is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een coachingstraject of training op basis van een danadonatie. Neem in dit geval contact met me op. 

bottom of page