top of page

Groepsactiviteiten

Basistraining 

Mindfulness MBSR&MBCT

 

De Mindfulness Based Stressreduction (MBSR) & Cognitive Therapy (MBCT) ook wel Mindfulnesstraining genoemd, is een 8 weeks trainingsprogramma waarin je op verschillende manieren leert om je meer bewust te worden van het nu-moment. Je leert basisvaardigheden in opmerkzaam te zijn en het omarmen van de uitdagingen van je eigen leven, zonder oordeel en met compassie voor jezelf. Mindfulness is dus meer dan een manier om stress te verminderen of om beter in je vel te zitten. Het gaat niet alleen om stress, maar om het leven. Onderzoek toonde ook aan dat deelnemers milder worden voor zichzelf en voor anderen. Door op andere manieren omgaan met crisissen en andere levenskeuzes te maken. Vandaar ook de toepassingen bij burn-out en depressie.

 

Hoe is de mindfulnesstraining opgebouwd?   

De training bestaat uit 8 wekelijkse sessies, waarbij we oefenen met verschillende mindfulness meditaties en we doen oefeningen die inzicht geven in de werking van je geest, emoties en stress. Deze bespreken we na, waarbij we ingaan op hoe je deze inzichten kunt toepassen in je dagelijkse leven. Je krijgt een werkboek met een samenvatting van iedere sessie, de theorie en oefenopdrachten. Met audio's van geleide meditaties kun je thuis oefenen. Onderdeel van de training is een stiltedag, tijdens deze dag oefen je met alle meditaties die je gedurende de training hebt geleerd. Voor een vast bedrag krijg je dus 8 wekelijkse sessies, een stiltedag, een werkboek en audio's om mee te oefenen.

Wat zijn de effecten van een mindfulnesstraining?

Er zijn al vele wetenschappelijke studies gedaan over de effecten van de training en hieruit blijkt dat, voor deelnemers die bekend zijn met drie of meer depressieve episodes, de kans op terugval binnen een jaar met vijftig procent verminderd! De belangrijkste uitkomsten van onderzoek op een rij: 

 • Afname van lichamelijke en psychologische klachten

 • Beter met stress en onrust omgaan

 • Beter kunnen ontspannen

 • Het immuunsysteem versterkt

 • Kwaliteit van leven verbetert

 • Emoties zijn meer in evenwicht

 • Positieve veranderingen in aandachtsspanne, denken en hersenfuncties

 • Transformatie van de manier waarop iemand naar zichzelf en de wereld om zich heen kijk en daar vervolgens op reageert. 

Is de training ook voor mij? 

De training is heel laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk als je wilt leren je veerkracht te vergroten en meer balans in je leven te hebben. ​Het vraagt wel commitment om te oefenen. Pianospelen leer je niet in acht weken zo ook een leven in balans niet. Dit vergt oefening en bewust keuzes maken vanuit rust. Na afloop van de mindfulnesstraining ben je voldoende toegerust om aandachtig te zijn. Je hebt meer focus; bent beter in staat triggers te herkennen en daar mee om te gaan op een manier die goed is voor jou; het lukt je beter om effectief te communiceren waardoor interacties tussen jezelf en anderen fijner verlopen. 

Basistraining 

Mind Your Colour 

Mindfulness MBSR&MBCT for People/Person of Colour (POC) 

Waarom een mindfulnesstraining voor POC?
U
it diverse en recente onderzoeken in landen als VS en Australie maar ook in het Nederlandse taalgebied is gebleken dat het systematisch ervaren van uitsluiting en discriminatie een grote aanslag doet op de gezondheid van mensen. Depressie, hart- en vaatziekten en psychiatrische ziekten onder etnische minderheidsgroepen is een bekend verschijnsel. In haar boek 'Racisme. Over wonden en veerkracht' stelt Naima Charkaoui dat racisme diepe wonden slaat die amper worden verzorgd. Die wonden variëren van slapeloosheid, depressieve gevoelens en chronische stress tot fysieke problemen en zelfs regelrechte trauma's. 


MBSR&MBCT zijn wetenschappelijk onderbouwde methodes die mensen leert omgaan met stress, burn-out en terugkerende depressie. Wij, de ontwikkelaars van Mind Your Colour, zijn van mening dat ook POC zouden kunnen profiteren van dit programma door te leren hoe om te gaan met stress ten gevolge van discriminatie, uitsluiting en racisme. Door het toepassen van mindfulness kunnen zij meer veerkracht en balans ervaren om zich staande te houden en hun weg te vinden in een overwegend witte samenleving.

Wat is er anders?
Mind Your Colour is gebaseerd op de reguliere MBSR&MBCT. De opbouw van het 8-weekse programma is hetzelfde. 
Toch zijn er duidelijke verschillen. 
Zo gaan we er uitdrukkelijk van uit dat er voor veel POC conflicten en verdeeldheid vaak – bewust of onbewust - onderdeel zijn van de dagelijkse realiteit. Zij hebben, bijvoorbeeld, nogal eens te maken met allerlei vormen van microagressie, dat wil zeggen uitspraken of handelingen die op subtiele wijze POC beledigen. Denk bijvoorbeeld aan uitspraken als: “Ik zie geen kleur, hoor!” Goed bedoelt wellicht, maar pijnlijk omdat je met een dergelijke opmerking een wezenlijk en duidelijk zichtbaar kenmerk van een persoon negeert. 
Als POC dat maar vaak genoeg ervaren kan dat ertoe leiden dat ze zich terugtrekken in de eigen groep, en het ontstaan van uitsluiting en vervreemding. 

De oefeningen in Mind Your Colour zijn, zoals alle mindfulnessoefeningen, erop gericht aandacht te schenken aan onze gedachten, gevoelens en fysieke sensaties op een open, niet-oordelende manier. Dus ook aandacht voor gedachten, gevoelens en fysieke sensaties die je als POC kunt ervaren als je met microagressie en de gevolgen ervan te maken hebt. Mindfulnessoefeningen kunnen de emotionele veerkracht van POC verhogen en hen helpen onbewuste vooringenomenheid te herkennen en te erkennen. Zo bieden ze ruimte om minder reactief te reageren op ervaren onrechtvaardigheid en dat soort situaties op een meer adequate manier tegemoet te treden. 
Tactieken van vertragen en pauzeren, worden veelvuldig ingebouwd in de training. Ze helpen om te reflecteren op microagressie, er met enige objectiviteit en afstand naar te kijken. We hoeven deze onplezierige ervaringen dan niet langer diep in onszelf te begraven. Dat leidt immers tot het opstapelen en erger worden ervan. Er worden technieken geleerd om zorgen en angsten in de ogen te kijken zodat ze niet langer leiden tot het opnieuw creëren van patronen van scheiding en verdeeldheid. 
De oefeningen zijn tevens gericht op het op een vriendelijke en zorgzame manier omgaan met de pijn en verwarring die kan ontstaan als POC zichzelf afsluit of uitsluit vanwege je kleur en/of als anderen dat doen.

Met welke methode wordt er nog meer gewerkt? 

We realiseren ons dat ervaringen met discriminatie, uitsluiting en/of racisme ook voor POC van persoon tot persoon zullen verschillen. Om deelnemers te ondersteunen deze aspecten echt en ten volle onder ogen te zien, baseren we ons op de methode ‘ColorInsight’ van Rhonda Magee. Deze methode heeft vier uitgangspunten, die gelden zowel voor de trainer als voor de deelnemers:

 

 1. We gaan uit van het oprechte verlangen, de wil en de moed om ons tot kleur, ras en racisme te wenden in plaats van ons daarvan af te wenden, zodat we kunnen onderzoeken welke rol deze aspecten in ons leven spelen. 

 2. We ontwikkelen een dieper en genuanceerder vermogen om waar te nemen en te begrijpen hoe kleur, ras en racisme werken in ons eigen leven en dat van anderen. 

 3. We verdiepen onze capaciteit om met de ander te zijn als die op deze aspecten van hun ervaringen reflecteert, om onbevooroordeeld en met compassie te luisteren en samen te werken aan wederzijds helende persoonlijke én interpersoonlijke transformatie.

 4. We committeren ons aan het zoeken naar manieren van handelen die leiden tot bevrijding en daarbij raken aan de collectieve en het systemische aspecten van discriminatie, uitsluiting en racisme. Op die manier openen we de deur naar een vorm van transformatie waar we allemaal voordeel van ondervinden.

 

Wat zijn de effecten en wat hopen we te bereiken met Mind Your Colour? 

Over het algemeen zijn de effecten zijn hetzelfde als bij de reguliere mindfulnesstraining wat betreft mentale balans. 

Specifiek komt hier nog bij erkenning en heling voor de gevolgen van discriminatie, uitsluiting en/of racisme voor POC. En het verhogen van verbondenheid en het besef van ‘common humanity’ voor allen in een multidiverse samenleving. 

Is de training ook voor mij?  

Deze training zich specifiek richt op POC die wortels hebben in voormalige koloniën en/of afkomstig zijn uit de Afrikaanse diaspora. In de praktijk van de reguliere mindfulnesstrainingen blijkt dat het vooral witte deelnemers trekt. Naar onze mening heeft dat, onder meer, te maken met het feit dat in de reguliere mindfulnesstraining stress ten gevolge van ervaren discriminatie, uitsluiting en racisme niet wordt herkend en/of erkend. Als er al POC aan deze trainingen meedoen, zullen zij deze ervaringen namelijk niet gemakkelijk bespreken in de overwegend witte omgeving van de training. Ook als de trainer een POC is, vraagt dat van hem of haar moed, kwetsbaarheid en openheid om dit aan de orde te stellen in een dergelijke omgeving. Vandaar dat deze training zich specifiek richt op POC die wortels hebben in voormalige koloniën en/of afkomstig zijn uit de Afrikaanse diaspora. Ook wij als ontwikkelaars, trainers en ervaringsdeskundigen, hebben deze achtergrond. Behoor jij tot deze groep, voel je dan van harte uitgenodigd om deel te nemen.

De ontwikkelaars: Joyce Cordus, Sjarda Joemai, Céline Gaza, Sherida Pengel

Vervolgtraining

ACT  - Leven naar je waarden

 

Na de 8 weekse mindfulness basistraining kun je verdiepen met Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Waar je met de mindfulnesstraining basisvaardigheden hebt geleerd je opmerkzaamheid in het nu-moment te vergroten, ga je met ACT een stap verder. We gaan onderzoeken wat belangrijke kernwaarden voor je zijn op basis waarvan je keuzes maakt. Vanuit ZIJN (mindfulness) naar DOEN (ACT=Actie!) met compassie voor jezelf. 
 

Je leert op basis van je Waarden (= weten wat belangrijk voor je is)... 

Geven richting en leiden je op je levenspad als een kompas. Waar wil jij voor staan in het leven? Wat wil jij doen met je korte tijd op deze planeet? Hoe wil je jezelf, anderen en de wereld om je heen behandelen? Waarden zijn de gewenste kwaliteiten van fysieke en psychologische handelingen. Ze beschrijven hoe je je doorlopend wilt gedragen.

 

...Toegewijd te handelen (= doen wat nodig is)

Doeltreffend handelen en je laten leiden door je waarden. Zowel fysieke actie (wat zie ik je doen) als psychologische actie (wat je in je innerlijke wereld doet). Je waarden weten is één ding, pas als je ze ook uitvoert wordt het leven rijk, compleet en betekenisvol. Er zullen aangename en pijnlijke gedachten en gevoelens voorbij komen. Je doet wat nodig is om te leven naar je waarden, ook als dat moeilijke gedachten en gevoelens met zich meebrengt.

 • Doelen stellen, acties plannen, problemen oplossen, trainen van vaardigheden, activering van gedrag en exposure.

 • Het leren en toepassen van vaardigheden die het leven verbeteren en verrijken, onderhandelen, communiceren, assertiviteit, jezelf troosten, omgaan met crisis, mindfulnessvaardigheden.  

Hoe is de ACT training opgebouwd? 

De training bestaat uit 4 tweewekelijkse sessies, waarbij we oefenen met de zuilen van de ACT hexaflex. Deze bestaat uit zes thema's: Hier-en-Nu, Zelf als Context, Acceptatie, Defusie, Waarden, Toegewijde Actie. 

Je krijgt een werkboek met oefeningen voor thuis, die we tijdens de sessies nabespreken.

Wat zijn de effecten van een ACT training?

Je vergroot je Psychologische Flexibiliteit, je vermogen om volledig bewust te zijn, om je open te stellen voor de ervaring en je bij je actie te laten leiden door je waarden.

Hoe groter je psychologische flexibiliteit – hoe groter je kwaliteit van leven.

Je bent instaat veel effectiever op de onvermijdelijke problemen en uitdagingen van het leven te reageren. Als je het leven volledig aangaat en je door je waarden laat leiden, ontwikkel je verder ook nog een diep gevoel van betekenis, zingeving en vitaliteit.

Is de training ook voor mij? 

Net als de mindfulness basistraining is ook de ACT training heel laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.

Wat je nodig hebt is bereidheid om keuzes te maken die belangrijk voor je zijn. Dat vraagt om wilskracht en compassie voor jezelf. Na afloop van de ACT training ben je voldoende toegerust om crisis in je leven met flexibiliteit aan te gaan. Je bent beter in staat realistische doelen te stellen en te doen wat nodig is. Je bent assertiver en je blijft staan in moeilijke communicatie. Je bent ook liever voor jezelf en daarmee ook compassievoller naar anderen toe. 

 

Wat zijn de mogelijkheden voor deelname aan de trainingen wat zijn de kosten?

 

Je kunt een training online volgen of op locatie.

Diemen: Home for Bodymind, Burgemeester Bickerstraat 17

Amsterdam Weesp: Het Connectief, Pampuslaan 141

Almere: Green Central, De Binderij 9

De kosten voor deelname aan de basis- en vervolgtrainingen zijn €550 op locatie en €450 online* 

De startdata en locatie van de volgende groepstrainingen vind je bij de Agenda.

NB.  

Zorgverzekeraars vergoeden de trainingen vanuit de aanvullende verzekering. Check daarvoor Zorgwijzer

Per groepstraining is er 1 plek voor iemand met beperkte middelen om op basis van dana of kosteloos mee te doen. 

* Indien de werkgever betaald komt hier nog 21% btw bij.

 

 

Om je aan te melden, voor meer informatie of als je wilt overleggen wat in jouw situatie het beste past,

neem dan contact met me op.  

Open Stiltedagen

 

Naast besloten stiltedagen als onderdeel van de mindfulness training, organiseer ik meerdere keren per jaar, ook stiltedagen met open inschrijving. Deze stiltedagen zijn voor kleine groepen van minimaal 3 en maximaal 10 deelnemers. ​

Het is ook mogelijk om als bestaande groep (vrienden, familie, collega's) een stiltedag aan te vragen. Veel mensen ervaren in deze stilte een verdieping van hun relatie met elkaar. Informeer gerust naar de mogelijkheden!

 

Hoe is de stiltedag opgebouwd?

Tijdens de dag doen we diverse adem-, aandacht- en lichaamsoefeningen. We spreken alleen met elkaar (op fluistertoon) als het echt nodig is. Ook de lunch eten we in stilte om ook tijdens de pauzes de aandacht in het moment vast te houden.

Programma:

10.30 uur Welkom en start

10.45-12.45 uur Meditatie blok 1

12.45-13.30 uur Lunchpauze in stilte

13.30-15.30 uur Meditatie blok 2

15.30-16.00 uur Q&A en afsluiting

Wat zijn de effecten van een stiltedag?

Een stiltedag tilt je uit de hectiek van je dagelijks leven. Je krijgt nog meer de gelegenheid om naar binnen te gaan en stil te staan bij wat er allemaal in je leeft. Wat denk en voel je allemaal? Wat gebeurt er als je helemaal stil wordt? Hoe ervaar je het als er een dag helemaal niets van je verwacht wordt, je helemaal niets moet en nergens mee bezig hoeft te zijn? Door stil te worden, creëer je meer rust en ruimte in je hoofd, hart en lichaam, met compassie voor jezelf en daarmee ook voor anderen. 

Is een stiltedag ook voor mij? 

Een stiltedag is geschikt voor iedereen, ervaren en onervaren mindfulness meditatie beoefenaars. Ook als je vanuit een andere traditie meditatie ervaring hebt, ben je van harte welkom.

Praktische informatie

De stiltedagen zijn op een zondag van 10.30-16.00 uur.

Vanaf 10.00 uur ben je welkom voor koffie of thee.

 

Kosten: €55,- inclusief koffie/thee en lichte versnaperingen. Je ontvangt 10% korting als je eerder een training bij mij hebt gevolgd. Het kost dan €49,50

 

Data en locatie van de volgende stiltedagen vind je bij de Agenda.

 

 

Voel je welkom om deel te nemen en meld je aan door het contactformulier in te vullen. Je kunt me ook een bericht sturen of bellen. 

 

bottom of page